تجمع دوستداران محیط زیست مقابل باغ قلهک (سفارت انگلیس)

منبع 
“خبرگزاری مهر”