باز هم انتشار ایمیل های پژوهشگران

 

دو سال پیش در آستانه ی اجلاس کپنهاگ تعداد قابل توجهی از ایمیل های دانشمندان اقلیمی روی وب منتشر شد. بعضی از این ایمیل ها اینطور تداعی می کرد که این پژوهشگران قصد داشته اند تا با تغییر در داده ها و یا روش ها به نحوی بخشی از حقایق را پنهان کنند و نتایج خاصی را به دست بیاورند.

این موضوع بعد از سر و صدای زیادی که به پا کرد و کپنهاگ را به طور جدی تحت الشعاع قرار داد توسط چند گروه بررسی شد و مشخص شد که اتهامات وارده به دانشمندان بی اساس بوده است.

حالا بار دیگر تعداد زیادی از ایمیل ها منتشر و باز هم بحث های منتقدین و موافقین از سر گرفته شده است.

خبر مفصل گاردین و یادداشت کوتاه اکونومیست را در همین رابطه مطالعه کنید.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده