این پنجشنبه در گفت و گوی داغ سبز: پارک ملی سرخه حصار

فعالیت سازمانهای غیر دولتی، بومی و مردم نهاد در حفاظت از منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده، چندی است که مورد توجه NGO ها قرار گرفته است. فردا در این مورد و با رویکرد نگاه فعالیت این سازمانها در حفاظت از پارک ملی سرخه حصار،  در شصت و چهارمین گفت و گوی داغ سبز به همراه مهندس محمد درویش، با میترا البرزی منش به گفت و گو خواهیم نشست. با ما همراه باشید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده