اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند

مدیریت بهینه پسماند کشور با هدف گسترش پژوهشهای بنیادی ، کاربردی و توسعه ای، پیشبرد مرزهای دانش و روزآمد سازی آگاهی جامعه علمی و اجرایی از آخرین دستاوردهای علمی و فنی جهان در موضوع مدیریت پسماندها، به صورت دو سالانه توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار می شود. پس از پنجمین دوره برگزاری این همایش، اینک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد میزبان اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی در تاریخ دوم و سوم اردیبهشت ماه سال 1391 در شهر مقدس مشهد می باشد.


  محورهای همایش :


– مدیریت جامع پسماندهای شهری و روستایی (کاهش تولید، تفکیک از مبدا، جمع آوری و حمل و نقل، بازیافت، پردازش مکانیکی و بیولوژیکی، دفع و دفن)

2- نقش آموزش، فرهنگ و مشارکت اجتماعی در مدیریت پسماندها

3- فناوریهای نوین در فرایند مدیریت پسماند

4- اقتصاد در مدیریت پسماندها (هدفمندسازی یارانه ها، جهاد اقتصادی)

5- قوانین و مقررات ایران و سایر کشورها در مدیریت پسماندها

6- مشارکت بخش خصوصی در فرایند مدیریت پسماند

7- تولید مواد و انرژی از پسماند (کمپوست، زباله سوزها و …)

8- مکانیابی، ساماندهی ، طراحی و راهبری مکانهای دفن

9- مدیریت جزء ویژه پسماندهای عادی

10- مدیریت پسماندهای کشاورزی در حوزه روستایی


برای اخذ اطلاعات بیشتربه  http://pasmand.ir/uow7p7 مراجعه نمایید.


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده