از لردگان تا آتشگاه

بازدید از سد خرسان زمینه مشاهده ای از افعال بشدت مخرب در جنگل های غرب را فراهم کرد، شهرستان لردگان با مساحتی در حدود 300 هزار هکتار توسط تعداد معدودی نیروی انسانی به ازای هر 7500 هکتار یک نفر تحت مدیریت آقای مهندس ترابی مدیریت می شود ، از تلاش همکاران کوشا این خطه که اخیراً با آنها افتخارآشنایی پیدا کردم در جهت حفظ و حمایت از جنگل های غرب تقدیر و تشکر می کنم.


نمی دانم باید از دریغ و حسرت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده