آشنایی با خزندگان کاشمر (مار قیطانی)

 


آشنایی با خزندگان کاشمر (مار قیطانی)مار قیطانی-عکس ازمحمد مهدی توکلی


مشخصات :


بدن كشيده و باريك – پوزه اي نسبتا تيز و مشخص – بدن به رنگ زيتوني -سبز روشن متمايل به خاكستري يا زيتوني متمايل به  قهوه اي يكنواخت يا داراي خطوط و نقوش متفاوت – در بعضي نمونه ها داراي يك خط قرمز رنگ يا نارنجي متمايل به قهوه اي ممتد – حد اكثر طول 129 سانتيمتر- دم 35 سانتيمتر.


تغذيه :


از مارمولكها و گاهي پستانداران و پرندگان كوچك .


زاد و ولد :


 در تابستان 3 تا 7 تخم نسبتا بزرگ مي گذارد .


زيستگاه :


مناطق كوهستاني – مناطق صحرايي- دامنه تپه ها


 انتشار جغرافيايي :


در جنوب غربي آسيا داراي انتشار وسيع – از ليبي تا شمال غربي هندوستان – مصر – سومالي – عربستان- سوريه – عراق – ايران – افغانستان – پاكستان – هندوستان – شوروي سابق –تركمنستان


 


مار قیطانی-عکس ازمحمد مهدی توکلی


 پراكندگي :


 استان هاي مركزي – تهران –اصفهان- قم –قزوين- خراسان- فارس – سيستان و بلوچستان – سمنان – آذر بايجان شرقي -كرمان- خوزستان –همدان -هرمزگان– گلستان- يزد –ايلام- زنجان – كردستان 


در شهرستان کاشمر و منطقه شکار ممنوع سید مرتضی مشاهده شده است .


منبع : کتاب مارهای ایران –دکتر محمود لطیفی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده