38(90)- سازمان و ساختار

یک-
ظاهرا” دوران چانه زنی و خم کردن قانون به پایان رسیده و سازمان جنگل هاو…
هرچه سریع تر باید ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب سال 1386- را اجرا کند.
در اجرای این قانون، سازمان می تواند سه معاونت وحد اکثر 15 دفتر یا اداره کل
داشته باشد و 800 نفر نیروی انسانی موجود باید در این واحدها سازماندهی شود.

دو- در
مرحله حرف، خیلی ها از دیر باز با چابک کردن سازمان موافق بودند اما در مرحله عمل،
جمع کردن دیدگاه های متفاوت کار آسانی نیست.

سه: شرح
وظایف سازمان و ساختار سنتی آن، با توجه به عصر ارتباطات، وجود نیروهای متخصص در
درون و بیرون سازمان و وجود مجامع دانشگاهی و پژوهشی مرتبط ، نیازمند بازتعریف و
تغییرات اساسی است.

تغییرات
تشکیلاتی می تواند به تدریج صورت گرفته و از بروز نگرانی در مجموعه جلوگیری نماید.

چهار-
به نظر می رسد در ساختار جدید باید دفاتری چون دفتر پژوهش های کاربردی، دفترنوآوری
و فن آوری اطلاعات، دفتر مدیریت عملکرد و مانند آن ایجاد شده و کارآمدی سازمان را
بهبود بخشد. در حال حاضر حلقه های گم شده فراوانی در سازمان وجود دارد مانند نحوه استفاده
از دانش روز وپژوهش های انجام شده، ارزشیابی طرح ها از نظر مطلوبیت و…

متأسفانه
در شرایط موجود، نهاد کم رمق “شورایعالی” قادر به هیچ نوع نقش آفرینی
نیست!

چهار-
و سرانجام باید به موضوع شرایط احراز اشاره کرد.

امید
است مدیرکل شدن کارشناسان فیزیک، شیمی و شیلات در منابع طبیعی بالاخره یک روز پایان
یابد!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده