32(90)- دام های جنگل و حدیث اسکندر

مسئول
محترم طرح خروج دام از جنگل های شمال فرمود:

تعداد
دام های موجود در جنگل های شمال بر اساس آماربرداری پایه سال 1364 حدود 4 میلیون و
370 هزار واحد دامی بوده و از سال 1368تاکنون 30 در صد آن از جنگل خارج شده است!(روزنامه
جام جم، 5مهر 1390)

یک
– معلوم نیست بالاخره چه زمانی آمار دام سال 1364 رها می شود؟ گویا این جا نیز،
حرف مرد یکی است.

دو-
این آمار که قدیمی است. در حال حاضر، چه تعداد دام در جنگل های شمال وجود دارد؟

سه-
22 سال طول کشید تا 30 در صد دام های داخل جنگل های شمال خارج شود، چقدر زمان برای
خروج کامل آن نیاز است؟

چهار-
آن پروژه ای که چند سال قبل قرار بود آمار دام جنگل های شمال را به هنگام کند کارش
به کجا کشیده شد؟

پنج-
صرف نظر ازبحث دام های داخل جنگل، با دام های خانگی روستائیان داخل و حاشیه جنگل،
که در شرایط جدید بیش تر از قبل هم شده، چه باید کرد؟

شش-
با نمایندگان محترم مجلس که دامدارها را جنگلبان های افتخاری می دانند چه باید
کرد؟

هفت-
فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر…

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده