ایراد ، سکوت ، تباین ، تضییع حق در لایحه حریم حفاظتی امنیتی

لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور بمنظورحفاظت از اماکن وتأسیسات نظامی،انتظامی وکشوری تقدیم مجلس شده وتحت بررسی درکمیسیون های مرتبط است. این لایح نیز در استفاده مطلوب از اراضی کشور بسیار مهم است. مخصوصاٌ اینکه حریم تاسیسات جدید با تاسیسیات سابق و تاسیسیات مسبوق و منابع طبیعی متفاوت از هم هستند و حقوق ارتفاقی و  ... “ایراد ، سکوت ، تباین ، تضییع حق در لایحه حریم حفاظتی امنیتی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

آخرین اخبار محرمانه از آب زاینده رود !

به گزارش « آبکی لیکس»، بالاخره جستجوها برای یافتن ردپایی از آب زاینده رود نتیجه داد. « آبکی لیکس» در این خصوص اسناد محرمانه ای را منتشر کرده است که در اختیار عموم قرار گرفته است.در این گزارش آمده است که آب زاینده رود مشکل سیاسی دارد و به همین خاطر است که همایش ها، جلسات، جشن ها و مراسم مرتبط با آب زاینده رود به سختی برگزار می شوند و یا اجازه برگزاری نمی گیرند. در گزارش « آبکی لیکس» به دلیل مشکل سیاسی آب زاینده رود به طور مشخص اشاره نشده است ولی گفته شده ظاهراً تحقیقات نشان داده که بخار ابرهای باران آوری که موجب بارندگی و نهایتاً به وجود آمدن منابع آبی زاینده رود می شود همگی از کشورهای خارجی تامین می شود و ارتباط آب زاینده رود با کشورهای خارجی مشخص و مبرهن است. همچنین یک منبع غیرآگاه به « آبکی لیکس» گفته است که  ... “آخرین اخبار محرمانه از آب زاینده رود !”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

همه ی نادیدنی های دریاچه ی ارومیه + آخرین تصویر بدون ابر

  فرض کنید یک کتری آب را روی یک منبع گرما، مثلا اجاق بگذاریم. فرض هم کنید که دمای آب سی درجه باشد. همه ی ما می دانیم که آب به تدریج گرم و مقدار کمی از آن بخار می شود تا آنکه به دمای صد درجه می رسد. بعد آب صد درجه با گرفتن آن چیزی که به آن “گرمای نهان تبخیر” می گفتیم تبدیل به بخار صد درجه و از دسترس ما خارج می شود.  به یک نکته دقت کنید. اگر شما در لحظه ای که دمای آب سی، شصت، هشتاد یا حتی در نزدیکی صد درجه است اجاق را خاموش کنید، ممکن است بخش عمده ای از آب، مثلا هشتاد یا نود درصد آن در کتری باقی بماند. اما اگر چند دقیقه و یا حتی کمتر از آن صبر کنید که آب نود و هشت درجه با گرفتن کمی گرمای اضافه تبدیل به بخار شود به طور  ... “همه ی نادیدنی های دریاچه ی ارومیه + آخرین تصویر بدون ابر”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده