یک گزارش و چند ابهام – دکتر فرید عباسی دزفولی، عضو انجمن پزشکی کوهستان

دکتر فرید عباسی دزفولی، عضو انجمن پزشکی کوهستان نقدی بر گزارش کمیسیون بررسی حوادث فدراسیون کوه‌نوردی در مورد مرگ عیسی میرشکاری نوشته است:

منبع : پزشکی کوهستان  http://mountainmedicine.blogfa.com/

یک گزارش و چند ابهام

سر انجام پس از سالها و از دست رفتن ده ها کوهنورد
گزارشی از کمیته بررسی حوادث فدراسیون  منتشر شد که این رویکرد جدید را به
فال نیک میگیرم و امیدوارم گزارش های منتشر نشده سالهای قبل نیز به مرور و
با توجه به این رویکرد جدید  منتشر شود.

اما آنچه در نگاه اول به چشم می آید این است که در این
گزارش که ظاهرا سهم زمین و زمان از این حادثه مشخص شده است هیچ اشاره ای به
سهم قانون فدراسیون در عدم حضور پزشک بر بالین بیمار و سهم خطای کسی که به
پزشک اجازه داده است که قسمت سخت و خطرناک مسیر را صعود کند ولی بقیه قسمت
ها را نه و سهم کسی که به استناد نامه او پزشک را از بالای سر بیمار بدحال
به پایین  آورده اند و باعث شده تا او به امان خدا رها شود تا زندگیش به
اما و اگر ها سپرده شود٬ نمی شود. نکته جالب دیگر این گزارش این است که حتی
اشاره ای به این مسئله نشده است و  کمیته محترم بررسی حوادث حتی درخواست
بازنگری( نه الزاما تغیر) در این قانون را نکرده است. کمیته محترم حوادث
فدراسیون کوهنوردی اگر می خواهد گزارشی بدهد که مورد قبول افکار عمومی
جامعه کوهنوردی قرار گیرد باید بدور از سیاسی کاری و فقط براساس وظیفه
کارشناسی و وجدانی خود به بیان اشکلات و ایراد ها بپردازدآیا گناه کبیره
است که در این بین مسئولی یا قانونی به نقد کشیده شود؟ آیا همه مسئولین و
قانونها بری از اشتیاه و ایراد هستند ؟ آیا خرد جمعی و تجربه حوادث نباید
منجر به اصلاح ساختار ها و قوانین و یا حتی درخواست بررسی مجدد آنها شود ؟
آیا به پایین فراخواندن پزشک تیم از بالین عیسی هیچ نقشی در این حادثه
نداشته است؟حتی به اندازه عدم حضور نماینده آژانس در بستن قرارداد با وزارت
توریسم نپال؟ متعجبم اگر این خبر  درست باشد چگونه دوستان و پزشکان  مجرب و
با تجربه ای چون دکتر مساعدیان و دکتر بهپور و دکتر صالحی پذیرفته اند که
این گزارش را بدون توجه به ذکر این نکته امضا کنند؟

نگاه کمیته محترم حوادث کوهستان فدراسیون کوهنوردی از
دید بنده باید نگاهی کارشناسانه به حوادث به جهت اصلاح مشکلات باشد. این
کمیته نباید به دادگاهی تبدیل شود که خط قرمز آن سازمان تربیت بدنی
٬فدراسیون و قوانینشان باشند این کمیته وظیفه شرعی٬ قانونی٬ اخلاقی و
کارشناسی خود را جهت بررسی همه جانبه حوادث باید در تمام ارکان کوهنوردی به
دور از خوشایند این وآن انجام دهد تا نام نیکی از خود بر جای بگذارد و
نقشی در کنترل حوادث ایفا کند و گرنه این گزارش هم چند روزی فضای جامعه
کوهنوردی را به خود مشغول کرده و سپس فراموش می شود و باز دوباره همان
خواهد بود که تا کنون بوده.

دکتر فرید عباسی دزفولی