یک‌صد و دومین نشست ماهانه‌ی انجمن کوه‌نوردان ایران

روز ۲شنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۷ تا ۲۰

سالن شهریاران جوان – آمفی تئاتر شماره ۲ – خیابان استاد نجات‌اللهی (ویلا) نبش ورشو

موضوع:

خبرهای کوه‌نوردی

گزارش امیرحسین ناظمی از صعود به قله‌ی خان‌تنگری (۷۰۱۰ متر)

کارگاه آموزشی تغذیه در کوهستان

تغذیه ونقش مکمل‌های غذایی در کوه‌نوردی – دکتر ابوالفضل جوادی

شرکت در نشست‌های ماهانه‌ی انجمن برای همگان آزاد است.