یکصد و دومین نشست ماهانه ی انجمن

دوشنبه 25 مهر ماه- تهران، خیابان نجات اللهی، نبش ورشو

از ساعت 17 تا 20

×خبرهای کوه‌نوردی

×گزارش امیرحسین ناظمی از صعود به قله‌ی خان‌تنگری (۷۰۱۰ متر)

×تغذیه ونقش مکمل‌های غذایی در کوه‌نوردی – دکتر ابوالفضل جوادی