یادآوری برای شورای معاونان محیط زیست آذربایجان غربی

 


اینکه برحسب اقتضا و ضرورت حرفی زده می شود، حتی انتقاد هم نیست از سر درد و دلسوزی است.


سرآمد مشکلات محیط زیستی استان آذربایجان غربی و درد آور ترین مشکلات زیست بومی آن استان و حتی کشور حالت احتضار و خشکیدگی دریاچه ارومیه است.


باید به شورای معاونان محترم گفت عدم توجه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده