گستره خشکسالی بر اساس شاخص SPI تا پایان شهریور 1390


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده