گزارش تصویری از وضعیت دفع زباله و فاضلاب در محور کرج – چالوس

محورکرج – چالوس به دلیل دارا بودن جاذبه های خاص طبیعی که به یمن همراهی اکوسیستم رودخانه و کوهستان در طول مسیر پدید آمده،  از پتانسیل های باارزش گردشگری استان می باشد . حضور در این متطقه ی زیبا  برای شهروندان محبوس در سازه های بتونی  دود و غبار و هیاهو فرصتی  است مغتنم برای ارتباط با طبیعت و احساس آرامش و به همین  جهت جاده کرج – چالوس که به موازات این رودخانه توسعه یافته و از شاهراه های پرتردد کشور به شمار می آید در حال حاضر یکی از قطبهای مهم گردشگری  کشور می باشد.   این در حالیست که متاسفانه  محور جاده چالوس به دلایل مختلف از جمله فراهم نبودن زیرساخت ها و امکانات لازم  و عدم توجه کافی به موضوع حفاظت از محیط زیست بخصوص از جانب گردشگران منطقه دارای آلودگی های عدیده محیط زیست می باشد.گزارش زیر درصدد است با به تصویر کشیدن بخشی از آلودگی های زیست محیطی (که حداقل در مورد پسماندها به دلیل عینی بودن مساله برای تمامی دوستداران محیط زیست دغدغه ای جدی است و آلودگی فاضلاب واحدهای پذیرایی مستقر در منطقه) صرفاٌ به طرح مشکل بپردازد و آسیب شناسی و تشریح مسئله را به مجال دیگری واگذارد.