گزارشی از برنامه های پاک سازی کوهستان

در دو هفته ی گذشته کوه نوردان بسیاری به دعوت هیات کوه نوردی استان تهران، شهرداری منطقه ی یک، انجمن حفظ محیط کوهستان، انجمن کوه نوردان ایران، و … برنامه های پاک سازی کوهستان اجرا کرده اند. یک گزارش از برنامه های تهران را می توانید در تارنگار کوهستان سبز ببینید.

 گزارشی از پاک سازی منطقه ی پل خواب هم که با پی گیری دیده بان کوهستان، مشارکت کوه نوردان کرجی (به ویژه دوستان گرامی: پورکافی و بختیاری)، همکاری رامین نوری (از روزنامه نگاران و فعالان طبیعت گردی)، و کمک اداره ی کل میراث فرهنگی استان البرز اجرا شد را نیز می توانید در سبز پرس ببینید.