گردهمایی آبان ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

گردهمایی آبان ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

 
موضوع سخنرانی:
وضعیت محیط بانان و جنگلبانان در کشور
 
سخنران:
جناب آقای دکتر اسماعیل کهرم
 
زمان : یکشنبه 1/8/90    ساعت: 6-4 بعد از ظهر
 
مکان: خ انقلاب- خ قدس- جنب دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران- کوچه آذین- پلاک 13- ساختمان شماره 2 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران