کلیه مراکز بهداشتی و درمانی استان البرز می بایست دارای برنامه عملیاتی جهت مدیریت پسماند باشند.

مهندس حسن پسندیده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اعلام این مطلب افزود :  موضوع نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی به لحاظ اهمیت و حساسیتی که در سلامت و بهداشت شهروندان دارد در سومین جلسه کارگروه پسماند استان  مورد بحث و تبادل نظر اعضاء کارگروه قرارگرفت  و در حال حاضر از مجموع 14 بیمارستان فعال در استان 9 بیمارستان واجد دستگاه غیرسوز اتوکلاو و یا هیدروکلاو هستند .
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز اظهار داشت: هرچند اهتمام دانشگاه علوم پزشکی کرج در نصب سیستم های بی خطرساز در بیمارستانهای استان قابل تقدیر است ولی این سیستم ها برای امحاء کلیه پسماندهای ویژه بیمارستانی کفایت نمی کند و ضروری است تا مدیریت بیمارستانها برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای خطرناک بالاخص پسماندهای شیمیایی و دارویی را که نیازمند اعمال مدیریت ویژه ای می باشند در اسرع وقت به محیط زیست استان اعلام نمایند.
مهندس حسن پسندیده در ادامه ضمن اشاره به فعالیت بیش از 2500 مرکز درمانی ، کلینیک، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، دندانپزشکی و مطب در استان و فقدان ساز وکار لازم جهت مدیریت پسماندهای خطرناک حاصل از فعالیت این واحدها تصریح نمود: با تصمیمات متخذه در کارگروه پسماند استان مقرر گردید تا تعیین جانمایی مکان مناسب جهت امحاء پسماند ، موضوع تفکیک پسماندهای خطرناک از شبه خانگی و اعمال مدیریت لازم درامور پسماند کلیه مراکز بهداشتی درمانی فعال در استان توسط  دانشگاه علوم پزشکی کرج انجام و از ادامه فعالیت واحدهایی که همکاری لازم را دراین خصوص ندارند جلوگیری شود. 
مهندس پسندیده تاکیدنمود، بر اساس ماده 3 ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابسته که در سال 1386 به تصویب کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست رسیده است مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و روش های مصوب پسماندهای پزشکی و وابسته به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد و اساساٌ کلیه مراکز تولیدکننده پسماندهای پزشکی اعم از بیمارستانها ، درمانگاهها ، مراکز بهداشت ، آزمایشگاهها ، مراکز تزریق ، رادیولوژی ها ، دندانپزشکی ها ، فیزیوتراپی ها و….. موظف به رعایت ضوابط تفکیک ، بسته بندی ، جمع آوری ، نگهداری ، حمل و نقل ، بی خطرسازی  تصفیه و امحاء می باشند..که دراین راستا دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان البرز مسئولیت نظارت برحسن اجرای ضوابط مذکور را دارد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده