چهل سال زندگی کردن مثل پنگوئن ها

 


                                      


با گذر در خيابان‌هاي حاشيه شهر بروكسل اين پيرمرد با مزه را ميبينيد كه با لباسي عجيب ديده مي‌شود. آلفرد ديويد كه يكي از حاشيه نشينان شهر بروكسل است بيش از 40 سال است كه به صورت پنگوئن در خيابان‌ها رفت و آمد ميكند.
اين پيرمرد 79 ساله به نام آقاي پنگوئن معروف است و به جز اين لباس‌هاي سفيد-مشكي لباس ديگري ندارد.
او به اين موجودات بسيار علاقه دارد به طوري كه ميخواهد در قطب جنوب و در نزديكي آنها به خاك سپرده شود و اين را به عنوان بزرگترين آرزوي زندگي خود ميداند.
لازم به ذكر است كه او بعد از يك تصادف در سال 1986 (1365) دچار مصدوميتي در پاي خود شد و به همين خاطر مجبور شد براي مدتي مانند پنگوئن‌ها راه برود و بعد از مورد تمسخر قرار گرفتن از طرف دوستان تصميم گرفت ديگر اين حالت خود را از دست ندهد و شروع به جمع آوري وسايلي شد كه به نحوي با اين موجود در ارتباط است و حالا او يك مجموعه از وسايل پنگوئني به تعداد سه هزار و پانصد عدد دارد.
او حتي تصميم دارد اسم خود را به صورت رسمي به آقاي پنگوئن تغيير دهد.