چرا گفته اند، قسم حضرت عباسُ ولش ! دم خروسُ ببین

برخی گفته اند پارک ملی بمو 20 سال است که مصوب شده ولی از ساخت پالایشگاه شیراز 45 سال می گذرد و گفته های دیگر حاکی است، پارک ملی بمو در سال 49 به پارک وحش و سپس به پارک ملی تبدیل شد، اما اینگونه نیست، اسناد موجود می گویند ؛ مصوبه شماره یک شورایعالی شکاربانی بعنوان منطقه حفاظت شده در تاریخ 7/6/46 در روزنامه رسمی شماره 6607 اعلام شده است که البته هنوز مقررات ملی کردن

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده