پیش بینی ها خوش بینانه بود

 

در مطلب قبلی در مورد شرایط حاد یخ های قطبی نوشتم و برایتان گفتم که امسال نیز یکی از بدترین سال ها در ناحیه شمالگان از منظر وسعت یخ ها تجربه شد.  اگر خاطرتان باشد در مطلب دیگری هم نوشتم که می توانید داده های مرتبط با شرایط یخ ها را به طور مستمر از اینجا تهیه کنید.

امروز اینجا مطلبی دیدم مبنی بر اینکه به نظر میرسد پیش بینی های انجام شده در گزارش سال 2007 سازمان ملل خوش بینانه بود و کاهش میزان یخ های قطبی بیشتر از چیزی است که پیش از این گمان میشد که این به دلیل در نظر نگرفتن برخی متغیرها در مدل ها بوده. پیش بینی های IPCC گویای این بود که این ناحیه تا پایان قرن جاری تمام یخ خودش رو در فصل تابستان از دست بده.

شرایط در حال حاضر به گونه ای است که آخرین پیش بینی ها حاکی است بر اثر روندهای تکاثری ممکنه این منطقی در طی دو دهه ی آینده به طور کلی عاری از یخ بشه. بخشی از جزییات فنی رو اینجا درج می کنم. برای مطالعه مابقی به این لینک مراجعه کنید.

 

In recent decades, Arctic sea ice has suffered a dramatic decline that exceeds climate model predictions. The unexpected rate of ice shrinkage has now been explained by researchers at CNRS, Université Joseph Fourier and Massachusetts Institute of Technology. They argue that climate models underestimate the rate of ice thinning, which is actually about four times faster than calculations. This model bias is due to the poor representation of the sea ice southward drift out of the Arctic basin through the Fram Strait. When this mechanism was taken into account to correct the discrepancy between simulations and observations, results from the new model suggested that there will be no Arctic sea ice in summer by the end of the century. This work was published in the Journal of Geophysical Research on 29 September 2011.

 

یخ های قطبی  Lucas Girard -According to a recent study, the disappearance of Arctic sea ice could occur more quickly than predicted by climate models. Source: http://www2.cnrs.fr/en/1917.htm

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده