پرانتز باز(… مشکل ریزگرد‌ها و درياچه اروميه و اظهار نظرهاي غير مستند مسئولين

 در حاليكه درياچه در حال احتضار اروميه هر
روزش بدتر از ديروز مي شود رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در مصاحبه دوشنبه شب
خود با سيماي جمهوري اسلامي ايران خبر از حل مشكل درياچه تا 5 سال آينده داد.
البته ايشان نگفت كه تا 5 سال آينده درپاچه آبدار مي شود و به وضعيت قبلي خود بر
مي گردد يا اينكه بكلي خشك مي شود و ديگر مشكلي بنام “درياچه” اروميه
نخواهيم داشت!.  آقاي مهندس محمدي زاده در
گفتگوي زنده تلويزيوني با اشاره به سدهاي ساخته شده بر روي رودخانه هاي منتهي به
درياچه اروميه اظهار داشت كه تنها 7درصد مشكل خشك شدن درياچه اروميه مربوط به
احداث سدها است و من نمي دانم اين درصدهاي دقيق از كجا بدست مي آيد ايشان قبلا هم
در مورد ريزگردها اعداد و ارقام خيلي دقيقي ارايه مي كردند بصورتي كه با تاكيد و
اعتماد بالايي مي گفتند 55 درصد توليد ريزگردها مربوط به عراق است ، اين كشور يك
ميليون و 800 هزار هكتار كانون هاي توليد ريزگرد دارد. حدود 12 تا 13 درصد مربوط
به كشور سوريه است ، 450 هزار هكتار كانون هاي بحراني در جنوب شرق كشور سوريه با
مشكل روبروست ، نزديك به 10 درصد مربوط به كشور اردن است و بخش قابل توجهي از اين
مشكل مربوط به عربستان و صحاري شمال افريقا است ، يكي دو درصد هم مربوط به كويت
است.

بنده چيز زيادي از مسئولين محترم و
ساستمداران مرتبط با حوزه منابع طبيعي و محيط زيست كشور نمي خواهم فقط تقاضاي بنده
در ارايه مستندات آمار و ارقام دقيقي است كه آنها در مورد درياچه اروميه و
ريزگردها در مصاحبه ها با رسانه ها عنوان مي كنند. چرا كه اگر اين آمار دقيق از
نتايج تحقيقات انجام شده بدست آمده است هنگام مصاحبه اين منابع را اعلام كنند تا
طرحهاي مشابه تحقيقاتي انجام نشود و سرمايه اندك اختصاص داده شده به چنين پژوهش
هايي صرف تحقيقات ديگري بشود و اگر اين آمار و ارقام مستند به تحقيق نيست كه بهتر
است حد و حدودي براي اين حرفها قايل شوند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده