وظایف دستگاهها و نهادها در هنگام وضعیت اضطراری آلودگی هوا

با افزایش جمعیت و توسعه شهرهای بزرگ ، منابع آلوده کننده هوا از جمله خودروها ، مراکز صنعتی و کارخانه ها و منابع گرمایش خانگی به طور روزافزون رشد نموده و سبب آلودگی  هوای نقاط مختلفی از کشور شده است. به همین دلیل قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در تاریخ 3/2/74 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. ماده 7 این قانون به شرح زیر می باشد.


در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی ، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیط زیست را شدیداٌ به مخاطره بیندازد. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور ( شهرداریها و نیروی انتظامی ) ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی ، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده کننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید.با برطرف شدن وضعیت اضطرار و کاهش آلودگی هوا ، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.


نحوه ارتباط و وظایف نهادها و سازمان های مربوطه در شرایط اضطراری آلودگی هوا به دلیل کیفیت خاص جوی و پایداری هوا


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده