مهاجرت محیط زیستی: از چاله در چاه برای صدها میلیون نفر

 

گاردین از انتشار گزارشی پیرامون تغییرات زیست محیطی و مهاجرت خبر داده است.  این گزارش که می توانید آن را اینجا دانلود کنید از شرایط سخت پیش رو برای حدود دویست میلیون نفر در بخش های مختلف دنیا به ویژه آسیا و آفریقا خبر داده است که از پیامدهای سوء تغییر اقلیم آسیب خواهند دید.

نکته ی قابل توجه اینجا است که شرایط منطقه ای بسیاری از این مهاجرین به گونه ای خواهد بود که ممکن است به محل هایی مهاجرت کنند که میزان آسیب پذیری آن ها را افزایش بدهد. به عبارت دیگر این افراد به جای اینکه با مهاجرت از منطقه ی خطر دور بشوند، وارد مناطق آسیب پذیرتر خواهند شد.

 این گزارش تاکید کرده است که شرایط برای کسانی که در محل خودشان باقی می مانند و کسانی که مهاجرت می کنند یکسان بوده و هر دو گروه به میزان قابل توجهی در شرایط ریسکی قرار دارند.

 

 

محیط زیست تغییر اقلیم مهاجرت

 

 

Climate change could cause extreme weather leaving millions of people trapped, a new report claims. Photograph: Rizwan Tabassum/AFP/Getty Images 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده