مرگ طبیعت دوستان با سس غصه…!!!

مرگ طبیعت دوستان با سس غصه…!!!

محیط زیستی ها ناگهان شکسته نمیشوند، فقط دیر به دیر به یکدیگر می نگرند !!

داشتم وب گردی میکردم و روی سنگفرش دنیای مجاز آرام و بی خیال قدم میزدم که یهو به سرم زد به وب یکی از دوستان قدیمی سری بزنم و دورادور احوالشو جویا بشم !!
آخه چند وقتی بود سر یه بحث محیط زیستی…
اون واقعا عاشق محیط زیسته
خیلی اوقات ازش درس میگیرم
وبشو که دیدم خیلی ناراحت شدم
نا امیدی موج میزد
احساس کردم تنها شده…..

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده