ماده 14 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی وکاهش سالانه سه میلیون واحد دامی در مراتع

اگر در موضوع کاهش جمعیت دام موجود در مراتع به میزان سه میلیون واحد دامی توجه کنیم و برای جایگزینی سه میلیون و یکصد هزار واحد دامی اصلاح نژاد شده در تکاپوی تولید فکر ساز وکار اجرایی باشیم بی تردید باید از از جنبة پیشنهاد خرید علوفه از بازار داخلی یا خارجی به نحوه اجرای این ماده و تحقق این هدفِ قانون گذار بپردازیم .


در این وضعیت اگر قیمت هر

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده