«كيو» ديگر نيلي نيست !

اين روزها اگر گذري به شهر خرم آباد داشته باشيد و تابلوهاي
( به طرف درياچه كيو ) شما را به سمت شمال غربي شهر سوق دهد با درياچه اي خشك
برخورد خواهيد كرد؛ درياچه اي كه به دليل خشكسالي و استفاده بيش از حد از منابع آب
زيرزميني در بالادست امروز ديگر نفسي برايش باقي نمانده تا چشم هر بيننده اي را به
خود جلب كند !
اين
در حالي است كه چشمه اين درياچه كه از اواسط اسفند ماه سال گذشته و پس
از ماه ها خشكی، دوباره جوشيده بود از اوايل تابستان سال جاري
رو به خشك
شدن نهاد تا در روزهاي گذشته به كلي
خشك شود. اينك درياچه كيو تنها به محلي براي قايق هايي كه به گل نشسته اند، تبديل شده و ديگر خبري از ان پهنه نيلي نيست !

گزارش تصويري در پايگاه خبري سبزپرس

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده