كشت كدو 773 كيلوگرمي در كاليفرنيا

   


                                                 


كشاور كاليفرنيايي توانست ركورد كشت سنگين وزن‌ترين كدو تنبل را به خود اختصاص دهد.
به گزارش (ايسنا)، در جشنواره “برداشت كدو تنبل” كه هر سال در ماه اكتبر و در فصل برداشت كدوتنبل برگزار مي‌شود. كدو 773 كيلوگرمي اين كشاور كاليفرنيايي برنده جشنواره شد.
به گفته”اورنا” او براي كاشت اين كدو تنبل از بذر كدويي 449 كيلوگرمي كه پيش از اين كاشته بود، استفاده كرده است.
جايزه اين جشنواره 11 هزار و 244 دلار نصيب اين كشاورز كاليفرنيايي شد.