قامت درختان سبز

 


درختان بر حسب نوع گونه بلندی یا قامت متفاوتی دارند ، اما راسته باز دانه یا سوزنی برگان عموما بلندتر از راسته نهاندانه یا پهن برگان می شوند. در فرهنگ ایرانی جوانان قد بلند را به سرو قامتان تشبیه می کنند و درختان بلند قامت در کشوربا سرو قامت وجه تمثیلی دارند.


جنگل ها بر حسب بلندی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده