فهرست پروژه هاي مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطي( بر اساس تصویب نامه سال 1388)

(بر اساس تصویب نامه شماره ۱۰۴۵۲۲/ت۴۰۴۴۰ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸ کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست)فهرست پروژه هاي مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطي:

1- كارخانجات پتروشيمي در هر مقياس


2-  پالايشگاهها در هر مقياس


3-  نيروگاهها با ظرفيت توليدي بيش از يكصد مگاوات


4- صنايع فولاد در دو بخش ذيل:


واحدهاي تهيه كننده خوراك ذوب و ذوب با ظرفيت توليدي بيش از سيصد هزارتن در سال


5- سد ها و سازه هاي آبي ديگر در سه بخش زير:


1. سدها با ارتفاع بيش از 15 متر و يا داراي ساختارهاي جنبي بيش از چهل هكتار و يا مساحت درياچه بيش از چهارصد هكتار


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده