عکس های جمعه: کفاش و گربه !

این گربه شهری که معلوم بود از پرسه زدن و گرمای هوا خسته شده بود، در یک قدمی من و در حالیکه کفاش مشغول کار کردن بود در کنارش و روی زیراندازش نشست.
همزیستی و آرامشی که در هر دوی آنها بود برایم جالب بود …

پوشه عکس های جمعه در این وبلاگ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده