عکس های جمعه: عکس هایی از محل زندگی گاندی

هفته پیش سفری داشتم به شهر پونا در هندوستان و بازدیدی داشتم از کاخ آقا خان، جایی که مهاتما گاندی به همراه همسرش و همکار قدیمی اش به مدت سه سال در آنجا حبس خانگی بودند و اکنون موزه یادبود گاندی است.

درخت زیبایی در عمارت آقا خان

گاندی و همسرش ماهادِو دسای، حدود سه سال در این اتاق حبس خانگی بودند

نمای دیگری از آن اتاق و وسایل محقر زندگی گاندی. اینها تمام دارایی مادی گاندی بوده

بخشی از خاکستر جسد گاندی در اینجا دفن شده است

مطالب مرتبط: عکس های جمعه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده