علم بهتر است يا ثروت

از ساليان دراز اين سئوال مطرح بود، كه علم بهتر است يا ثروت. ؟


متاثر از فرهنگ ايراني حتي در آموزش هاي دوران دبستاني در كلاس انشاء اين القاء ذهني سامانه اش ترجيح علم بر ثروت بود و حالا مي توانيد با حرف هاي بيل گيتس درمورد ترجيح علم براي يافتن ثروت و كم ارزشي ثروت از نگاه او در برابر علم كه توانست مايكروسافت را راه بياندازد و كسب ثروت كند و فقط به بخشي از ثروت به عنوان نيازي در ضرورت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده