عصر یخبندان کوچک و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن

 

محققان ابعاد جدیدی را از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تغییر اقلیم در طی عصر یخبندان کوچک شناسایی کرده اند. بر اساس پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاهی در هنگ کنگ به انجام رسیده و نتایج آن در PNAS منتشر گردیده است، دمای هوا در نیمکره ی شمالی در طی قرن های شانزدهم تا نوزدهم، به ویژه در 1560 تا 1660 کاهش یافته است. 

بر اساس این مطالعه این تغییرات دمایی زمینه ساز نابسامانی اقتصادی، ناآرامی اجتماعی و کاهش جمعیت در اروپا در طی این دوره گردیده است. در مرحله ی نخست تغییر دما زمینه ی کاهش فصل رشد محصول و در نتیجه کاهش برداشت محصول را سبب شده است. در مرحله ی بعد این امر زمینه ساز افزایش قیمت مواد خوراکی، قحطی، تنش اجتماعی و مهاجرت گردیده است. این محققان بروز جنگ های سی ساله را نیز از پیامدهای همین شرایط می دانند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که قد ساکنان این مناطق در نیمه ی نخست قرن هفدهم حدود دو سانتی متر کوتاه تر از سایر زمان ها بوده است. 

این مطالعه بر اساس داده های مرتبط با چهارده شاخص مانند قد انسان ها، قیمت طلا، حلقه های درختان صورت پذیرفته است. دو لینک زیر را برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه توصیه می کنم.

لینک اول

لینک دوم

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده