شورای هماهنگی تشکلهای زیست محیطی لرستان…سومین جلسه شورای هماهنگی تشکلهای زیست محیطی لرستان با حضور اکثریت مدیران عامل تشکلها در دفتر موسسه تحقیقات و اطلاع رسانی رهاورد خرم آباد (متارخ) تشکیل شد…

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده