سیاره ای شلوغ تر اما باثبات تر

 

اکونومیست در کلیپی تغییرات جمعیتی سیاره را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، در حالی که در طی حدود یازده سال گذشته جمعیت زمین از 6 به 7 میلیارد نفر رسید، رسیدن به هشت میلیارد نفر، چهارده سال طول خواهد کشید. برای یک میلیارد بعدی بین 20 تا 25 سال زمان نیاز است. در واقع این آخرین دوره ای است که زمین در مدت کوتاهی با چنین افزایش جمعیتی مواجه است.

این شرایط به گونه ای خواهد بود که رشد جمعیت تا سال 2050 تقریبا متوقف خواهد شد و سیاره بسیار شلوغ تر، اما جمعیت باثبات تری خواهد داشت.

تماشای کلیپ

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده