سوپر مارکت حیوانات و هنر انسان خونخوار !!!!!!!

اکثر کارشناسان و علاقمندان به محیط زیست به اتفاق یکی از اصلی ترین دلایل نابودی حیات وحش را در سراسر دنیا خرافات و اعتقادات نابجا میداند که منجر به کشتار و رو به نابودی نهادن نسل جانداران شده است.
در گوشه ای از این کره سراسر جنایت !! شخصی ناآگاه صرفا برای امرار معاش و ارتزاق !!! دست به راه اندازی سوپرمارکتی از پوست و گوشت و استخوان جانداران کمیاب کشورش زده است.
بودن این دکان را میتوان با میزان نادانی و ناآگاهی صاحبش توجیه کرد اما خریدارانش را که بی شک کم هم نیستند چگونه باید در دایره فکر گنجاند؟؟؟
یقینا از این موجود،خونخوارتر دیگر نخواهد آمد !!!
خود ببینید و قضاوت کنید…

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده