زدی ضربتی؛ ضربتی نوش کن

چند صباحی است ماجرای قطع درختان نارون در حاشیه خیابانهای کرمان خبر ساز شده است.حتمن خبر دارید که یک هنرمند کرمانی برای نشان دادن اعتراض به این عمل شهرداری در قطع درختان اقدام به یک عمل نمادین نموده وآن هم این بود که پس از کسب مجوزاز مبادی ذیربط اقدام به چیدن تنه های درختان بریده شده در خیابان بحر العلوم نموده است.

این خیلی عادی خواهد بود که شهرداری جهت ارائه پاسخ مناسب نیاز به ترفندی مناسب وحرکتی ایذائی داشت که به سرعت این مهم به انجام رسید چرا که با یک نکته سنجی بدنبال این رفت که تنه های قطع شده با آنها که خود قطع نموده تفاوت دارد لذا به جای پاسخ دادن درخور به رسانه ها در خصوص قطع درختان همه داستانها را گردن موزه هنرهای معاصر کرمان انداخت ومتذکر شد این موزه چون به 31 درخت سوزنی برگ در محوطه موزه بدلیل خرابی پمپ آب نداده لذا از تنه های درختان خشک شده جهت چیدن در خیابان ومحکوم کردن شهرداری کرمان استفاده شده است.گر چه علت قطع درختان کرارا توسط شهرداری وجود آفت در تنه درختان عنوان شده اما این موضوع از منظر خیلی از علاقمندان وفعالان محیط زیست دلیلی موجه بحساب نمیآید.


گر چه دلائل شهرداری برای انداختن توپ اتهام به زمین موزه هنرهای معاصر جای بحث دارد واز سوی مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی بعنوان متولی موزه متهم به انحراف افکار عمومی شده ولی اگر بی طرفانه به قضیه نگاه کنیم؛ هر دو ارگان در اقدامات خود مقصر بوده وهر دو در این زمینه بایستی پاسخگو باشند. چه آنها که نارون ها را قطع کردند و چه آنها که خواستند خوش خدمتی کنند و این حرکت شهرداری را محکوم کنند ولی خود در مظان اتهام قرار گرفتند.

موخره: مبلغ جریمه درختان قطع شده در موزه 116 میلیون تومان از سوی شهرداری اعلام شده است ‘ درحالی که در سفرهای استانی برای توسعه ساختمان همین موزه 150 میلیون تومان اختصاص یافته است که با یک محاسبه تنها 34 میلیون خواهد ماند .حال ببینید با این چندرغاز پول چه میتوان کرد!؟

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده