روز محیط بان گرامی باد

 


میلاد با سعادت امام رضا(ع) ، ضامن آهو


و


روز محیط بان گرامی باد


 محیط بان حسین رضوانی-کاشمر


زائری بارانی ام آقا به دادم میرسی

بی پناهم ،خسته ام،تنها به دادم میرسی

گر چه آهو نیستم اماپر از دلتنگی ام

ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی

از کبوترها که می پرسم نشانم میدهند

گنبد و گلدسته هایت را ،به دادم میرسی

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام

هشتمین دردانه زهرا به دادم میرسی ؟


 


روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست کاشمر


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده