رودخانه های کرج

 رودخانه حفاظت شده کرج


    با توجه به این که رودخانه کرج به عنوان یکی از پرآب ترین رودخانه های دامنه جنوبی البرز از سال 1346 در ردیف رودخانه های  تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفته و از سویی همچنان تامین کننده آب شرب تهران، آب کشاورزی مناطق همجوار و منبع تامین برق کشور است،  به لحاظ ساختار بستر و مشخصه های هیدرولوژیکی و برخورداری از پتانسیل های بالقوه زیستی نظیر قدرت خودپالایی چشمگیر و اکسیژن سرشار توانسته به لحاظ بوم شناختی نیز اکوسیستمی در خور زیست انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی و آبزیانی که در نوع خود کم نظیر هستند باشد.


 این رودخانه که در حدفاصل بیلقان تا دیزین واقع شده و با طول تقریبی 75 کیلومتر از ارتفاعات دیزین کوه خرسنگ سرچشمه می گیرد، در تمام طول مسیر خود از شیب تند دره ها و صخره ها عبور کرده، از ویژگیهای اکولوژیکی رودخانه های کوهستانی کلاس 2 تبعیت نموده  و در طول مسیر در
 عرض های گوناگون 8 تا 15 متر و ژرفاهای 1 تا 2 متر ظاهر شده است، در انتها به دریاچه نمک واقع درنزدیکی شهر قم می ریزد. دبی متوسط آب رودخانه کرج 17 مترمکعب در ثانیه است که این مقدار در تابستان و پائیز کمتر و در زمستان و اوایل بهار به حداکثر خود می رسد. کندر، کندرآب، دره نمرک-کلنا، دره انگلج(وینه)، دره نوجان، رشک بهشت، شاه دزد، خور، سیجان، چاران، سرزیارت، گوراب،ارنگه، هفت چشمه، آدران- دوران، خوزنکلا، اویزر، نشتارود-کلها، واریان، قصردره( رزکان)، مورود، وصال دره،شلنک، سرک، لانیز، شهرستانک، کلارود-گشتادر-کسیل، گرماب، آزادبر-آسیاب درگاه، سرنساء، ولایترود- دیزین، پی کنار، شیرکمر- سوتک و وارنگه رود، مهمترین سرشاخه های این رودخانه خروشان را تشکیل می دهند. از مهمترین چشمه های تغذیه کننده رودخانه حفاظت شده کرج نیز می توان به
 چشمه های سوتک، سفید سوتک، شیرکمر، سیکنو، کریم چال-وارنگه رود، نمرک، جیان-کندر،  قل قل چشمه سرزیارت، شاهی خور، هفت چشمه، چشمه دره، قصرناصرالدین شاه- شهرستانک، دره بصال- شهرستانک، بیدار چشمه باغستان و پی کنار اشاره کرد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده