دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 12

توقع اینست سازمان نظام مهندسی اداره نباشد و دستگاه اجرایی نشود و خود را  از تشریفات و اقدامات رفرمیک و روتین دور کند، پویایی و تولید فکر داشته باشد و مطالبه کند نه برای جانشینی وزارت جهاد کشاورزی، بلکه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: