دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 11

نقصان اطلاعات پایه در افزایش تردید برنامه ریز به تحقق هدف از پیش تعیین شده و کاهش اعتماد آحاد جامعه به اثر بخشی طرح ها مؤثر است، بطور واضح می توان گفت اطلاعاتی که برای میزان بارندگی ،شدت بارندگی ، دمای هوا و… تولید می شود اساساً تجربی است .


به عنوان مثال در استان

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده