دو خبر از خشکسالی کشور

دو مطلب در زمینه خشکسالی در همشهری امروز به چشم می خورد که خواندنش برای دوستان و دنبال کنندگان بحث خشکسالی خالی از لطف نخواهد بود.


اول گزارش توزیع خشکسالی و بی آبی در سطح کشورو دوم مصاحبه همکار عزیز و رییس سابقم جناب دکتر فاتحی مرج با عنوان بیابانها کویر، می شوند.ارادتمند

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده