در مورد لایحه حریم حفاظتی امنیتی

 


الف : لایحه  حریم حفاظتی – امنیتی فاقد واژه نامه است


ب : در ماده 2 لایحه باید، عبارت « در امکان سنجی و محاسبات اقتصادی » به شرح زیرگنجانده شود :


ماده 2 – کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون ، حریم حفاظتی لازم را در امکان سنجی و محاسبات اقتصادی طرح پیش بینی نمایند. اجرای طرح های عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع…….. ادامه جمله مغایر با اهداف عمومی تعیین اراضی حریم است و حتی سیاستی که دولت در قسمت پایانی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده