درخت با ارزش هایی در طبق اخلاص

خدای متعال وقتی زمین را گسترانید، دانه را شکافت و گیاهان را سبز کرد و گیاهان اولین موجودات زنده و حیات بخش در کره زمین هستند و ارزش های متفاوتی دارند که در طول یکی دو قرن اخیر به تاراج رفته و با تعرفه و تقویمی نا عادلانه چوب حراج خورده است.


ارزش وقتی بازاری محسوب می شوند که با

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده