دراز‌گوش‌ترين سگ جهان!

 


                                        


نام سگ سياه و قهوه‌اي از نژاد كونهوند (Coonhound) با نام هاربر (Harbor) در ويرايش 2012 كتاب ركوردهاي جهاني گينس به عنوان درازگوش‌ترين سگ جهان آمده است.
اين سگ توسط جنيفر ورت (Jennifer Wert) در شهر بولدر (Boulder) در كلرادو (Colorado) آمريكا زندگي مي‌كند كه اندازه گوش راست و چپ آن به ترتيب 58.30 و 29.34 سانتي متر مي‌باشد.