خاک گر نشسته تا زانو ، خانه را هست دوکدبانو

مشتبه کردن وظیفه و تکلیف خیلی بد است و در موضوع حریق جنگل نگرانم، برخی نکات را کراراً گفتم و باز هم لازم به بازگوئی می دانم، بین مالک و مستاجر فرقی هست و همینطور بین علم ودانش با فن و تخصص !


نباید فعالیت حفاظتی فقط فیزیکی تعریف و تصورشوند و به اجرا در آیند، حفاظت از منابع طبیعی بصورت فیزیکی نمی تواند از لاک اصطکاک با جوامع محلی خارج

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده