حمایت استانداری البرز در تجهیز وراه اندازی ایستگاه های سنجش آلودگی هوای استان

معاون عمران استانداري البرز  در كارگروه مقابله باآثارزيانبار پديده گردوغبار استان ازحمايت لازم استانداري جهت تجهيز وراه اندازي ايستگاههاي جديد ثابت وسيار سنجش آلودگي هواي موردنظر اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز تاپايان سال جاري خبرداد.
 
به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست البرز، به دنبال تهيه وتدوين وابلاغ دستورالعمل ملي مقابله باآثارزيانبار پديده گردوغبار، جلسه كارگروه مذكوربه رياست معاون عمران استانداري البرز ،دبيري اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز وحضوراعضاء كارگروه درمحل استانداري البرز برگزارشد.
مهندس افضلي معاون عمران استانداري البرز  در اين نشست به اهميت اجرايي شدن محورهاي برنامه واقدامات عملياتي كوتاه مدت ،ميان مدت وبلندمدت ازسوي كليه دستگاهها افزود: نظارت برنحوه تاثيرگذاري واثربخشي برنامه هاي عملياتي فوق درطول سالهاي اجراي برنامه جهت دستيابي به بهبود وضعيت كيفي هوا وكاهش انتشار غبارناشي ازمنابع محلي واستاني راضروري مي باشد.
معاون عمران استانداري ،ضمن اعلام آمادگي استانداري جهت تخصيص اعتبارات متناسب با سازمانهاي اجرايي ذيربط دربرنامه گفت:برنامه طرح ملي گردوغبار به كليه دستگاههاي اجرايي،نظارتي،آموزشي،دراستان وتسريع درعملياتي شدن طرحهاي موصوف ابلاغ شده است.
مهندس حسن پسنديده در اين جلسه،به تشريح عوامل منطقه اي وملي ايجادگردوغبار،واثرات آن برسلامت ،زندگي ،فعاليتهاي كشاورزي ،اقتصادي اجتماعي،واقدامات سازمان حفاظت محيط زيست درابعاد بين المللي درخصوص جلوگيري ازانتشار ريزگردها ازكشورهاي همسايه،ازمنابع انتشارگردوغبار محلي بعنوان يك معضل زيست محيطي مهم دراستان ناشي ازفعاليتهاي معدني وصنعتي معادن شن وماسه غرب استانهاي تهران والبرز كه مركزاستان البرز رادرصورت وزش بادهاي غرب به شرق ويابالعكس تحت تاثير قرارميدهند اشاره كرد.
مدير كل حفاظت محيط زيست البرز با اشاره به اهميت اجراي برنامه جامع وراهبردي مقابله با آثارزيانبار پديده گردوغبار كه هم زمان دركليه استانهاي تحت تاثير آغازشده است افزود:  اين حركت وعزم واراده ملي بعنوان يكي از برنامه هاي مهم سازمان حفاظت محيط زيست دركشور است كه فعاليتهاي اجرايي همگام  وهمسو وهمزمان ،نقش بالايي دربهبود وضعيت كيفي هوا ومديريت ومقابله هرچه بهتر باپديده گردوغبارخواهدداشت .
حسن پسنديده درادامه به محورهاي برنامه ونقش دستگاههاي اجرايي دراستان وطرح وپروژه هاي تعيين شده آن درسال 1390پرداخت.
 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده