حرف های غلمبة غلنبه شده در گلو برای دریاچه ارومیه

دیروز از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به زبان آقای قاضي‌زاده، نماينده مردم مشهد و كلات عضو محترم کمیسیون بهداشت با عنوان سازمان محيط‌ زيست به وظايف خود عمل نمي‌كند خواندم . باید درمورد بند الف ماده 191 بررسی می کردم، تا پیشنهاداتی در کارگروه تدوین برنامه مدیریت زیست بومی داشته باشم.برنامه ای که هیچگاه وجود نداشت تا به حکم برنامه پنجم به مرحله اجرا در آید و چرا نمایندگان نپرسیدند کدام

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده