توجه !برای جلوگیری از اعدام محیط بانی که انجام وظیفه میکرد،همه ما مسئولیم

در خبرها چنين آمده: «اسد تقی زاده محیط بان اداره محیط زیست کهگلیویه و بویراحمد از شهریور سال 86 به دلیل درگیری با پنج شکارچی متخلف و حرفه ای در منطقه حفاظت شده دنا در زندان به سر می برد و حکم قصاص برای او صادر شده است. بررسی ها نشان می دهد که این محیط بان به همراه همکاران خود در حین انجام ماموریت، تمامی مجوزهای لازم برای برخورد با متخلفان و حفاظت از محط زیست در اختیار داشته است. درباره اسد تقی زاده باید گفت که متخلفان که یک کل وحشی را در ارتفاع سه هزار